مرور برچسب

چرا مردم نمى توانند امام و خلیفه پیامبر را برگزینند؟

درس چهارم : نصب امام (علیه السلام) بر عهده کیست ؟

گروهى از مسلمانان (اهل سنّت) معتقدند پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) دیده از جهان فرو بست در حالى که جانشینى براى خود نصب نکرده بود و معتقدند این وظیفه بر عهده خود مسلمانان است که پیشوا و رهبرى براى خود برگزینند، و از طریق «اجماع مسلمین» که یکى از دلائل شرعى است این کار صورت گیرد.
ادامه مطلب ...