مرور برچسب

پایگاه معارف

درس هفتم: خداشناسی و نمونه هایى جالب از نظام آفرینش

خوشبختانه امروز با پیشرفتِ علوم طبیعى و كشف اسرار و شگفتى هاى جهان طبیعت و ریزه كارى هاى ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یك سلّول و یك اتم و نظام شگفت انگیز عالم ستارگان، درهاى خداشناسى به روى ما گشوده شده است
ادامه مطلب ...

درس چهارم: پاسخ به یک سؤال مهم ؟؟!!

در این جا ممكن است، این سؤال پیش آید كه این نداى درونى كه نام آن را نداى فطرت مى گذاریم ممكن است نتیجه تبلیغاتى باشد كه در محیط اجتماع و در مكتب و مدرسه و از پدر و مادر شنیده ایم و این یك نوع عادت براى ما شده است.
ادامه مطلب ...