مرور برچسب

مکارم شیرازی

درس چهارم : نصب امام (علیه السلام) بر عهده کیست ؟

گروهى از مسلمانان (اهل سنّت) معتقدند پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) دیده از جهان فرو بست در حالى که جانشینى براى خود نصب نکرده بود و معتقدند این وظیفه بر عهده خود مسلمانان است که پیشوا و رهبرى براى خود برگزینند، و از طریق «اجماع مسلمین» که یکى از دلائل شرعى است این کار صورت گیرد.
ادامه مطلب ...

درس اوّل : امامت چیست ؟ امام کیست ؟ امامت از کی آغاز شد ؟

جانشین پیامبر(صلى الله علیه وآله) همچون خود او باید معصوم از خطا و گناه باشد و داراى علم وافرى که بتواند رهبرى معنوى و مادى مردم را بر عهده بگیرد و اساس اسلام را حفظ کند و تداوم بخشد ...
ادامه مطلب ...