مرور برچسب

من نام لم‌ینم عنه

برخی روی کلمه‌ی “دشمن” حساسند

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «و من نام لم‌ینم عنه»؛ اگر شما توى سنگر خوابتان برد، لازمه‌اش این نیست که دشمن شما هم که روبه‌رو نشسته، او هم توى سنگرش خوابش برده باشد؛ نه، ممکن است شما خوابت برده باشد، او بیدار باشد؛ آن وقت پدرتان درآمده است. نباید غفلت کرد. و مى‌بینید که غفلت می شود.
ادامه مطلب ...