مرور برچسب

عرفه دات نت

در جنگ نرم کار عمده‌ى دشمن ، غبارپراکنى در فضاى سیاسى کشور است

افرادى که در کار سیاسى و مسئله‌ى سیاسى واردند و مطلعند، میدانند امروز قدرت ابرقدرتها بیش از آنچه که در بمب هسته‌اى‌شان باشد، در ثروتهاى انباشته‌ى در بانکهاشان باشد، در قدرت تبلیغاتى آنهاست، امروز کار عمده‌ى دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنى در فضاى سیاسى کشور است؛ این را توجه داشته باشید. امروز مهمترین کار دشمن این است. افرادى که در کار سیاسى و مسئله‌ى…
ادامه مطلب ...

برخی روی کلمه‌ی “دشمن” حساسند

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «و من نام لم‌ینم عنه»؛ اگر شما توى سنگر خوابتان برد، لازمه‌اش این نیست که دشمن شما هم که روبه‌رو نشسته، او هم توى سنگرش خوابش برده باشد؛ نه، ممکن است شما خوابت برده باشد، او بیدار باشد؛ آن وقت پدرتان درآمده است. نباید غفلت کرد. و مى‌بینید که غفلت می شود.
ادامه مطلب ...