درس اوّل : نیاز بشر به وجود رهبران الهى

پنجاه درس عقاید آیت الله مکارم شیرازی - بخش سوم : نبی شناسی

1 دقیقه برای مطالعه

محدودیّت دانش بشر

ممکن است بعضى چنین بیندیشند که آیا اصولا مبعوث شدن پیامبران از سوى خدا براى راهنمایى انسان ها ضرورت دارد؟

مگر عقل و خردِ ما براى درک واقعیّت ها کافى نیست؟

مگر پیشرفت علم و دانش بشر کمک به کشف رازها و روشن شدن همه حقایق نمى کند؟

وآنگهى آنچه را پیامبران ممکن است براى ما بیاورند از دو حال خارج نیست: یا عقل ما بخوبى آن را درک مى کند، و یا نه. در صورت اوّل، نیازى به زحمت پیامبران نداریم، و در صورت دوم ما نمى توانیم زیر بار مطالبى که بر خلاف عقل و خردمان است برویم!

از سوى دیگر: آیا این هیچ صحیح است که انسان خود را دربست در اختیار دیگرى بگذارد، و سخنان او را بدون چون و چرا بپذیرد؟ مگر پیامبران انسان هایى همچون خود ما نیستند؟ چگونه ما خود را در اختیار انسان هایى همچون خود ما بگذاریم؟

* * *

پاسخ ها :

امّا با توجّه به چند نکته، پاسخ همه این سؤالات روشن مى شود و موقعیّت پیامبران در نظام زندگى انسان ها معلوم مى گردد.

۱- ما باید بدانیم که علم و دانش ما محدود است، و با تمام پیشرفت هایى که در تمام علوم و دانش ها نصیب بشر شده هنوز آنچه را که ما مى دانیم در برابر آنچه نمى دانیم همچون قطره اى در برابر دریا، و کاهى در برابر کوه است، و یا به گفته بعضى از دانشمندان بزرگ تمام علومى را که ما امروز در اختیار داریم الفبائى براى کتاب بزرگ عالم هستى محسوب مى شود.

به تعبیر دیگر: قلمرو قضاوت و درک عقل ما منطقه کوچکى است که شعاع علم و دانش آن را روشن ساخته و ما از بیرون آن به کلى بى خبریم.

پیامبران مى آیند و این منطقه وسیع را تا آنجا که ما نیاز داریم روشن مى سازند.

در حقیقت عقل ما همچون نورافکن قوى و نیرومندى است، امّا پیامبران و وحى آسمانى همچون یک خورشید عالمتاب، آیا کسى مى تواند بگوید من با داشتن یک نورافکن قوى چه احتیاجى به خورشید دارم؟!

باز به تعبیر روشن تر: مسائل زندگى را مى توان به سه گروه تقسیم کرد: «معقول»، «نامعقول» و «مجهول».

پیامبران هرگز سخن نامعقول یعنى چیزى بر ضد عقل و خرد نمى گویند، و اگر بگویند پیامبر نیستند، بلکه آنها در فهم و درک مجهولات به ما کمک مى کنند و این بسیار براى ما مهم است.

بنابراین آنها که در گذشته مى گفتند با وجود عقل و خردِ آدمى، نیازى به پیامبران نیست (مانند برهمائى ها، همان گروهى که در هندوستان و بعضى نقاط دیگر زندگى مى کنند.)

و یا آنها که امروز مى گویند با این همه پیروزى هاى علمى بشر احتیاجى به پیامبران و تعلیمات آنها نداریم، نه قلمرو علم و دانش بشر را شناخته اند و نه رسالت پیامبران را.

این درست به آن مى ماند که کودکى که درس الفبا را در کلاس اول خوانده بگوید من دیگر همه چیز را مى دانم و نیاز به معلم و استاد ندارم، آیا این سخن بى پایه نیست.

تازه پیامبران فقط معلم نیستند، مسئله رهبرى آنها داستان جداگانه اى دارد که بعداً مشروحاً از آن سخن خواهیم گفت.

۲- هیچ کس نمى گوید انسان خود را دربست در اختیار فردى همچون خودش بگذارد، سخن اینجاست که پیامبران – چنان که بعداً ثابت خواهیم کرد با وحى آسمانى، یعنى با علم بى پایان خدا، ارتباط دارند، و ما باید از طریق دلائل قطعى ارتباطشان را با خدا بشناسیم، تنها در این صورت است که سخنان این رهبران آسمانى را پذیرا مى شویم و تعلیمات حساب شده آنها را با جان و دل مى پذیریم.

آیا اگر من به نسخه طبیب ماهر و دلسوزى عمل کنم کار خلافى انجام داده ام؟!

پیامبران طبیبان بزرگ روحانى هستند.

آیا اگر من درس معلّم و استاد را که با عقل و فکرم هماهنگ است بپذیرم کار نادرستى کرده ایم؟! پیامبران معلّم بزرگ بشرند.

* * *

هدایت الهی

دلایل لزوم بعثت پیامبران

بهتر این است که ما دلائل لزوم بعثت پیامبران را از سوى خدا باز هم دقیق تر بررسى کنیم.

ما به سه دلیل زنده، نیاز به راهنمایى پیامبران داریم:

۱- نیاز از نظر تعلیم

اگر ما بر یک مرکب خیالى و افسانه اى که از امواج نور ساخته شده باشد سوار شویم، و در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر (۵۰ هزار فرسخ) در این فضاى بیکران سیر کنیم، بى شک هزاران عمر نوح مى خواهد تا بتوانیم تنها گوشه اى از این جهان پهناور و گسترده را تماشا کنیم.

این عالم با این وسعت سرسام آورش مسلماً بیهوده آفریده نشده و به طورى که در درس هاى خداشناسى آموختیم آفرینش این جهان سود و فایده اى به حال خدا ندارد، چرا که او وجودى است از هر نظر کامل و بى نیاز و بى نهایت، او کمبودى ندارد که بخواهد از طریق آفرینش جهان و بشر آن را برطرف سازد.

بنابراین نتیجه مى گیریم که هدفش این بوده که بر دیگران جود و بخشش کند و سایر موجودات را به تکامل برساند، همچون آفتاب که بر ما زمینیان مى تابد بى آن که احتیاج به ما داشته باشد، این تابش آفتاب تنها به سود ماست وگرنه ما چه کارى براى خورشید مى توانیم انجام دهیم.

از سوى دیگر آیا معلومات ما به تنهایى براى پیمودن راه تکامل و رسیدن به مرحله یک انسان کامل از هر نظر کافى است.

ما چه مقدار از اسرار جهان را مى دانیم؟ اصلا حقیقت حیات چیست؟

این جهان از کى به وجود آمده؟ هیچ کس پاسخ دقیق اینها را نمى داند.

تا کى باقى خواهد ماند؟ باز کسى نمى تواند به آن پاسخ بگوید.

از نظر زندگى اجتماعى و اقتصادى هر یک از دانشمندان بشر نظریه اى دارند.

مثلا گروهى «سرمایه دارى» را توصیه مى کنند، و گروه دیگرى «سوسیالیسم و کمونیسم» را و گروه سومى نه این را مى پسندند و نه آن را و هر دو را زیانبار مى شمرند.

در مسائل دیگر زندگى نیز این گونه اختلاف نظرها میان دانشمندان فراوان است.

انسان حیران مى شود که در این میان کدام را بپذیرد؟!

در این جا، از روى انصاف باید اعتراف کرد که براى رسیدن به هدف اصلى آفرینش یعنى «نمو و تکامل و پرورش انسان در تمام زمینه ها» احتیاج به یک سلسله تعلیمات صحیح و خالى از اشتباه و متّکى به واقعیّات زندگى است، تعلیماتى که بتواند در این راه طولانى براى رسیدن به مقصد اصلى به او کمک کند.

و این تنها از طریق علم خدا یعنى وحى آسمانى به وسیله پیامبران حاصل مى شود و به همین دلیل خداوندى که ما را براى پیمودن این راه آفریده باید چنین علم و دانشى در اختیار ما بگذارد.

* * *

۲- نیاز به رهبرى در زمینه هاى اجتماعى و اخلاقى

مى دانیم در وجود ما علاوه بر «عقل و خرد» انگیزه هاى نیرومند دیگرى به نام «غرائز و امیال» وجود دارد: غریزه خوددوستى، غریزه خشم و غضب، غریزه شهوت و غرایز و امیال فراوان دیگر.

بدون شک اگر ما غرائز خود را مهار نکنیم و بر ما چیره شوند حتى عقل و خرد ما نیز زندانى مى شود، و انسان همچون جبّاران و ستمگران تاریخ مبدّل به گرگ درنده اى مى شود که از گرگان بیابان به مراتب خطرناک تر است.

ما براى تربیت اخلاقى نیاز به مربى داریم، نیاز به «الگو» و «اسوه» داریم که طبق اصل «محاکات» از گفتار و رفتار او سرمشق بگیریم.

انسانى کامل و تربیت یافته از هر نظر لازم است که در این راه پرفراز و نشیب دست ما را بگیرد و از طغیان غرایز ما جلوگیرى کند، اصول فضائل اخلاق را با عمل و سخنش در دل و جان ما بنشاند، شجاعت و شهامت و انسان دوستى، مروّت و گذشت و وفادارى، درستى و امانت و پاکدامنى را در روح ما پرورش دهد.

چه کسى جز پیامبر معصوم مى تواند به عنوان مربى و راهنما برگزیده شود؟!

به همین دلیل ممکن نیست خداوند قادر مهربان ما را از وجود چنین رهبران و مربیانى محروم سازد.

(بقیه این بحث را در درس آینده خواهید خواند)

***

فکر کنید و پاسخ دهید

  • ۱- آیا هر قدر بر علم و دانش شما افزوده مى شود احساس مى کنید که مجهولات ما از معلوماتمان بسیار بیشتر است؟ (مثال بزنید)
  • ۲- آیا مى توانید فرق میان تقلید کورکورانه و پیروى از پیامبران را روشن سازید؟
  • ۳- اگر ما بدون راهنما از جاده ناشناخته اى برویم، چه خطرهایى ممکن است ما را تهدید کند.
  • ۴- ابعاد نیاز ما به رهبرى پیامبران را توضیح دهید.
  • ۵- آیا حدس مى زنید چه بحث دیگرى در این زمینه براى درس آینده ناگفته مانده؟

 

پایگاه معارف عرفه دات نت

منبع پایگاه معارف عرفه دات نت
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 4 =