مرور رده

نبی شناسی

نبی شناسی | دلایل نیاز به انبیاء و رهبران الهی | رابطه توحید و نبوت | صفات پیامبران | عصمت پیامبران | شناخت پیامبر | معجزه پیامبران | قرآن معجزه نبی اکرم | اعجاز قرآن | حقانیت نبی اکرم | خاتمیت حضرت محمد

درس هشتم : قرآن و اکتشافات علمى روز!

قرآن گاه براى رسیدن به این هدف اشاراتى به پاره اى از مسائل علوم طبیعى و اسرار آفرینش و شگفتى هاى جهان هستى دارد، مخصوصاً در بحث هاى توحیدى، به تناسب برهان نظم، پرده از روى اسرارى از جهان آفرینش برداشته، و مسائلى را فاش کرده که در آن عصر و در آن محیط، حتّى براى دانشمندان ناشناخته بود.
ادامه مطلب ...

درس پنجم : قرآن بزرگ ترین معجزه پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله وسلم)

اولا قرآن معجزه اى است عقلى که با روح و فکر مردم سر و کار دارد. ثانیاً معجزه اى است جاودانى و همیشگى. ثالثاً معجزه اى است که چهارده قرن فریاد مى زند: «اگر مى گویید این کتاب آسمانى از سوى خدا نیست همانند آن را بیاورید»
ادامه مطلب ...

درس دوم : نیاز به وجود پیامبران از نظر طرح قوانین

جامعه انسانى را مى توان به یک قطار بزرگ تشبیه کرد و هیأت حاکمه را به دستگاه لکوموتیو که این قطار عظیم را در مسیرى به حرکت درمى آورد. قانون به منزله ریل هاى راه آهن است که خط سیر این قطار را براى رسیدن به مقصد مشخص مى کند، خط سیرى که از پیچ و خم هاى کوه ها و درّه ها مى گذرد ...
ادامه مطلب ...