مرور رده

عدل الهی

عدل الهی از میان صفات خدا چنان اهمیّتى دارد که بسیارى از صفات دیگر به آن بازگشت مى کند؛ زیرا ” عدل الهی ” به معنى وسیع کلمه قرار دادن هر چیز در جاى خویش است؛ معاد نیز متّکى به مسئله ” عدل الهى ” است، رسالت پیامبران، مسئولیّت امامان، نیز با عدل الهی ارتباط دارد …

درس پنجم : عدل الهی و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی

از آنجا که مشکل آفات و شرور و حوادث ناگوار و ناخوشایند براى بسیارى از مطالعه کنندگان بحث هاى خداشناسى و توحیدى مشکل قابل ملاحظه اى است، باز هم ناچاریم بحث و تحلیل دیگرى روى این مسئله داشته باشیم و فلسفه هایى را که درباره شرور و آفات گفتیم ادامه دهیم.
ادامه مطلب ...