Browsing Tag

حنگ نرم

کار عمده‌ى دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنى در فضاى سیاسى کشور است

افرادى که در کار سیاسى و مسئله‌ى سیاسى واردند و مطلعند، میدانند امروز قدرت ابرقدرتها بیش از آنچه که در بمب هسته‌اى‌شان باشد، در ثروتهاى انباشته‌ى در بانکهاشان باشد، در قدرت تبلیغاتى آنهاست، امروز کار عمده‌ى دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنى در…
Read More...