جنگ نرم جنگ نرم

برخی راه‏های مقابله با جنگ نرم ۱٫ گسترش دامنه و شمول فعالیت‏های فرهنگی. ۲٫ افزایش محصولات فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه و جوانان.…
جنگ نرم جنگ نرم

تاکتیک‏های جنگ نرم ۱- برچسب زدن: بر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه های مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل…
ابزار جنگ نرم جنگ نرم

ابزارهای جنگ نرم جنگ نرم با پشتوانه قدرت نرم انجام می گیرد. بنابراین تمامی ابزارهای حامل قدرت نرم را باید به عنوان…
ابزار جنگ نرم جنگ نرم

اهداف جنگ نرم ۱- استحاله فرهنگی در جهت تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی جامعه مورد هدف با ابزار خبر و اطلاع رسانی…
جنگ نرم جنگ نرم

انتشار مقاله مشهور «جوزف نای» نظریه‏پرداز آمریکایی تحت عنوان «قدرت نرم» power Soft در فصلنامه آمریکایی foreign policy در سال ۱۹۹۰دیدگاه جدیدی…